function pong()

Idag lärde vi oss inget nytt utan fokuserade på att använda det vi redan lärt oss – händelser, loopar, x och y, variabler, för att göra ett Pong. Alla kom framåt, vissa gjorde riktigt eleganta lösningar på kollision med väggar

7e mars

Vi har fått en hel del intresseanmälningar och nu har vi kontaktat de som kom med. När alla konfirmerat att de fortfarande är intresserade, kommer vi att kontakta er som tyvärr inte kom med den här omgången. Förhoppningen är att

Wow!

Det har kommit in en hel del anmälningar redan men vi väntar ett par veckor till med att lotta ut vilka 5 tjejer och 5 killar som kommer att komma med. Förhoppningen är att vi så småningom kan ta in